,

Sygdomslære, Modul A

kr. 2.900,00

Almen sygdomslære, infektionssygdomme, allergiske lidelser, hjerte- og kredsløbssygdomme, blodsygdomme, respirationsorganernes sygdomme.